LÆGER REAGERER IKKE PÅ VÆGTTAB HOS KRÆFT- OG KOL-PATIENTER

Vægttab kan være fatalt, når man er alvorligt syg. Alligevel oplever hver fjerde kræft- og KOL-patient, der har tabt sig, at der ikke bliver taget hånd om deres vægttab, viser ny undersøgelse*. En af de patienter er praktiserende læge Charlotte Bøving, der selv tabte sig, da hun var kræftsyg.

 

”Jeg fik ikke mad i seks dage, og jeg fik ingen kosttilskud. Efter 5 dage var jeg slukket. Jeg var så afkræftet pga. den manglende ernæring, at jeg var ligeglad med, om jeg var i live eller ej,” siger TV-læge Charlotte Bøving.

 

Det er afgørende, at alvorligt syge patienter ikke taber sig, og at der bliver reageret hurtigt, hvis det sker. Alligevel oplever hver fjerde (24 %) af de patienter, der har tabt sig, at deres vægttab ikke er blevet fulgt op med handling, viser ny undersøgelse blandt kræft-og KOL-patienter.

Praktiserende læge Charlotte Bøving har på egen krop mærket det sparsomme fokus på ernæring. Siden hun i 2016 fik en kræftdiagnose, har hun været igennem adskillige indlæggelser og operationer uden at få nødvendig information om ernæring, selvom hun tabte sig. Charlotte Bøving siger:

”Det er vildt, at patienten skal være tovholder i eget forløb og ikke sygehuset, når kræft- og KOL-patienter er nogle af dem, der i forvejen er mest afkræftede. Hospitalerne har enormt stort fokus på behandlingen, men der er ikke særlig meget fokus på, om patienterne spiser det, de skal. Der bliver stillet en bakke ind, og det man ikke spiser, bliver kørt ud igen. Der bliver ikke holdt regnskab. Jeg tabte mig seks kilo på syv dage, og det har taget mig et halvt år at genvinde min normalvægt.” Læs hele Charlotte Bøvings historie her. 

 

Der mangler fokus på ernæring

I undersøgelsen blandt kræft- og KOL-patienter svarer fire ud af ti (40 %) alvorligt syge patienter desuden, at de ikke er blevet vejet i deres sygdomsforløb. Henrik Højgaard Rasmussen, klinisk professor og leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme på Aalborg Universitetshospital, finder det manglende fokus på ernæring dybt problematisk, fordi selv små vægttab hos alvorligt syge patienter potentielt kan være livsfarlige. Henrik Højgaard Rasmussen siger:

”Hvis vi skal opdage vægttab og iværksætte en indsats, er det afgørende, at patienterne bliver vejet. Et vægttab hos en kræft- eller KOL-patient vil give nedsat muskelmasse og svækket immunsystem. De to ting vil tilsammen og hver for sig øge risikoen for komplikationer såsom flere infektioner, udskydelse af behandling, længere genoptræning og i værste fald højere dødelighed. Det må vi kunne gøre bedre.”

Undersøgelsen viser også, at der blandt de patienter, der har tabt sig, er fire gange flere, der bliver genindlagt pga. svækkelse, end der er blandt dem, der ikke har tabt sig. Samtidig bliver behandlingen enten udskudt eller stoppet pga. svækket immunforsvar seks gange så ofte blandt patienter, der har tabt sig, som blandt dem, der ikke har.

En af årsagerne til, at vægttab ikke bliver opdaget og behandlet ofte nok på danske sygehuse, er ifølge Henrik Højgaard Rasmussen, at der mangler fokus på ernæring i sundhedsvæsenet. Han mener, at der er brug for samarbejde mellem både læger, sygeplejersker og diætister:

”Ernæring skal være en lige så naturlig del af indsatsen som den medicinske behandling. Det vil betyde, at patienterne får bedre resultater af behandlingen, og at flere overlever,” siger Henrik Højgaard Rasmussen.

Få hjælp til den rette ernæring PÅ APOtEKET

SPØRG APOTEKET

Tag resultatet med til lægen eller på apoteket

UDFYLD TJEKLISTEN

FAKTA:

*Undersøgelse om vægt og ernæring blandt patienter med kræft eller KOL.

Undersøgelsen er foretaget i juni 2019 af YouGov for FMF.

Informanterne består af 505 personer, som lider af KOL (248) eller har haft kræft inden for de seneste to år (257) samt 505 personer, som er eller inden for de seneste to år har været pårørende til et menneske med KOL (179) eller kræft (326).

Undersøgelsen viser bl.a.:

  • 24 % af de alvorligt syge patienter, der har tabt sig, oplever at deres vægttab ikke resulterer i nogen indsats rettet herimod.
  • 27 % af dem, der har været i behandling for kræft og/eller KOL inden for de seneste to år, har tabt sig i forbindelse med deres sygdomsforløb.
  • 19 % af dem, der har været i behandling for kræft og/eller KOL inden for de seneste to år, har tabt sig 6 kg eller mere i forbindelse med deres sygdomsforløb.
  • 40 % er aldrig blevet vejet i forbindelse med deres sygdomsforløb.
  • Blandt de patienter, der har tabt sig, har 18 % oplevet at blive genindlagt pga. svækkelse, mens dette kun gør sig gældende for 4 % af de patienter, der ikke har tabt sig.
  • Blandt de patienter, der har tabt sig, har 18 % oplevet, at deres behandling har måttet udskydes eller stoppes pga. svækket immunforsvar. Dette gør sig kun gældende for 3 % af de patienter, der ikke har tabt sig.

 

DELTAG I ERNÆRINGSUGEN

 

Vær med til at markere Danmarks nationale ernæringsuge.

Ernæringsugen har hvert år i uge 44 til formål at skabe opmærksomhed om sygdomsrelateret underernæring og komme med forslag til, hvordan vi kommer problemet til livs. Ernæringsugen byder på flere spændende events forskellige steder i landet, men mest af alt digitalt indhold. Det er ONCA-Danmark, som står bag initiativet, der er inspireret af det internationale initiativ Optimal Nutritional Care for All. Læs mere om ernæringsugen og ONCA-Danmark på deres hjemmeside.