fbpx

Hvem har ansvaret for ernæring under alvorlig sygdom?

Det er ikke altid helt klart, hvem der har ansvaret for den rette ernæring til patienter med alvorlig sygdom. Hvornår skal du som syg eller pårørende reagere på et vægttab? Og hvad kan du forvente fra sundhedspersonalet? Her i artiklen finder du svar på, hvem du skal henvende dig til for at få den rette hjælp samt gode råd til, hvordan du som patient eller pårørende kan håndtere vægttab bedst muligt.  

Ved alvorlig sygdom som fx kræft eller KOL kan det være svært at få den rette ernæring. Både sygdom og behandling kan påvirke lysten til mad og resultere i et utilsigtet vægttab. Men hvem har egentlig ansvaret for ernæring under alvorlig sygdom?

Der kan være stor uenighed om ansvaret for ernæring både blandt sundhedspersonale og patienter og pårørende. En undersøgelse foretaget af YouGov på vegne af FMF i 2021 viser, at de fleste patienter føler, at ernæringen er deres eller deres pårørendes ansvar. Over en fjerdedel (27 %) af de pårørende svarer, at de ikke ved, hvor ansvaret ligger, og næsten fire ud af ti (38 %) mener, at ansvaret er ligeligt fordelt mellem patient/pårørende og de sundhedsprofessionelle.

Læs med her og få et overblik over, hvilket ansvar du har som patient og pårørende, og hvad du kan forvente fra sundhedspersonalet.

Hvad er dit ansvar som patient?

Mange oplever at tabe sig i forbindelse med deres sygdomsforløb. Det er vigtigt, at der bliver reageret på vægttabet, da det kan have store konsekvenser for dit sygdomsforløb. Alligevel oplever mange, at hospitalet ikke reagerer med konkret handling, når de taber sig. I en undersøgelse fra 2021 svarer over en fjerdedel (27 %) patienter, at de har tabt sig, og omkring en tredjedel (34 %) af dem har ikke talt med deres praktiserende læge om vægttabet.

Et utilsigtet vægttab, når du er alvorligt syg, kan resultere i nedsat muskelmasse og svækket immunforsvar, der tilsammen kan øge risikoen for komplikationer i dit sygdoms- og behandlingsforløb [1]. Undersøgelsen fra 2021 viser, at en ud af ti (10 %) patienter har oplevet, at deres sygdomsbehandling måtte udskydes eller stoppes på grund af svækket immunforsvar.

Derfor er det vigtigt, at et vægttab opdages i tide, så man hurtigt kan reagere på det. Du kan som patient blandt andet:

 • Hoppe på vægten en til to gange om ugen for at holde øje med din vægt
 • Snakke med din læge, hvis du er bekymret for vægttab
 • Kræve henvisning til en diætist
 • Tale med apoteket om medicinske ernæringsdrikke og søge om tilskud til ernæringsdrikke hos din læge.

Hvad kan du gøre som pårørende?

Som pårørende kan det være hårdt at se sin nære med en alvorlig sygdom og føle et ansvar for at sikre, at de får den rette ernæring. Måske føler din nære allerede, at de får spist, hvad de skal, mens du synes, at tøjet hænger løsere, end det plejer. Ifølge undersøgelsen mener over halvdelen (55 %) af pårørende til KOL- og kræftpatienter, at deres nære har tabt sig i forbindelse med deres sygdomsforløb.

Det kan være lettere at hjælpe, hvis du kender til de forskellige muligheder og modtager den rette information.

Undersøgelsen fra 2021 viser, at ni ud af ti (91 %) pårørende fremadrettet ønsker at modtage information om kost og ernæring, og omkring fire ud af ti (43 %) mener, at det skal komme fra hospitalslægen, sygeplejersken eller diætisten. Som pårørende kan du derfor hjælpe ved at have fokus på 3 vigtige ting:

 1. Tage med til lægesamtaler, så I er to til at lytte og stille spørgsmål
 2. Holde øje med, om din nære får indtaget nok mad, eller om appetitten begynder at svigte
 3. Forberede små måltider rigt på protein og fedt, tilberede livretter eller købe ernæringsdrikke.

 

Hvad er lægens og sundhedspersonalets ansvar?

Det er lægens ansvar at holde øje med, om du taber dig, og det er sundhedspersonalets ansvar, at du får den rette mad og drikke [2]. Alligevel svarer omkring en tredjedel (35 %) af patienterne i undersøgelsen, at de aldrig bliver/er blevet vejet under deres sygdomsforløb. Det er derfor en god idé selv at veje sig jævnligt – eller insistere på at blive vejet ved hospitalsbesøg/lægekontrol, hvis det ikke sker automatisk.

Hvis et vægttab skal opdages, og der skal sættes en ernæringsindsats i gang, er det afgørende, at du/din pårørende bliver vejet, og der bliver fulgt op [1]. Alligevel oplever en femtedel (20 %) af dem i undersøgelsen, der har tabt sig, at deres hospitalslæge ikke reagerer med konkrete handlinger, når de opdager deres vægttab.

Hvis du taber dig, uden det var planlagt, kan du opleve, at dit immunforsvar bliver svækket, og det er derfor vigtigt, at du får den rette ernæring i dit sygdomsforløb [3]. Hvis du oplever vægttab, er det vigtigt, at du fortæller det til din læge. Lægen kan nemlig:

 • Give gode råd og vejledning om, hvad du skal spise
 • Henvise dig til en diætist ved vægttab af alle størrelser
 • Udskrive en grøn recept/tilskud til ernæringsdrikke.

 

I maj 2022 udgav Sundhedsstyrelsen en ny vejledning om underernæring målrettet sundheds- og plejepersonale, ledere og planlæggere i kommuner, på sygehus og i almen praksis. Vejledningen skal hjælpe med at forebygge og behandle underernæring hos patienter og ældre borgere i Danmark [4] og sikre, at borgere og patienter i risiko for underernæring får en målrettet ernæringsbehandling.

Læs hele vejledningen her: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Underernaering/Underernaering-opsporing-behandling-og-opfoelgning.ashx

 

Kilder:

 1. Undersøgelse: Læger reagerer ikke på livsfarlige vægttab hos alvorligt syge patienter: https://ernaeringnytter.dk/undgaa-vaegttab-ved-alvorlig-sygdom/undersoegelse-laeger-reagerer-ikke-paa-livsfarlige-vaegttab-hos-alvorligt-syge-patienter/
 2. Ansvar for ernæring af kræftsyge overlades til patienter og pårørende: https://propatienter.dk/sygdomme/kraeft/1441-ansvar-for-ernaering-af-kraeftsyge-overlades-til-patienter-og-parorende.html
 3. Diætistens råd om ernæring ved sygdom: https://ernaeringnytter.dk/gode-raad-om-ernaering-ved-sygdom/
 4. Vejledning skal forbedre indsatsen omkring underernæring hos patienter og ældre borgere: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Vejledning-skal-forbedre-indsatsen-omkring-underernaering-hos-patienter-og-aeldre-borgere