fbpx

Grøn recept: Tilskud til medicinsk ernæring

Hvis man er alvorligt syg eller svækket, kan man få offentligt tilskud til at dække sine udgifter til medicinske ernæringsdrikke. Det kaldes en grøn recept. Her kan du læse om fordelene ved grøn recept, hvordan man får tilskud, og hvilke ernæringspræparater man kan få tilskud til.  

Hvad er forskellen på medicinske ernæringsdrikke og proteinberigede drikke?

Medicinske ernæringsdrikke adskiller sig fra proteinberigede drikke ved, at indholdet er sammensat, så det lever op til de krav, der gælder for ’Fødevarer til særlige medicinske formål’ (FSMP).

Det er Lægemiddelstyrelsen, der godkender, hvilke ernæringspræparater man kan få tilskud til.

Indholdet i medicinske ernæringsdrikke er derfor underlagt en grundig kontrol, så de lever op til indholdet af vitaminer, mineraler, og sammensætningen af energi, protein, fedt og kulhydrat.

Medicinske ernæringsdrikke er beregnet til personer, der pga. alvorlig sygdom eller svækkelse ikke er i stand til at indtage tilstrækkeligt med ernæring til at dække kroppens behov for næringsstoffer [1].

SÅDAN FÅR DU TILSKUD

Hvis du eller din pårørende supplerer kosten med medicinsk ernæring, eller overvejer at gøre det, er det en god idé at forsøge at få en grøn recept. Det er din læge, der skal vurdere, om du er berettiget til at få tilskud, og det er din læge, der kan udstede en ordinationsblanket på ernæringsdrikke. Nogle steder har lægen uddelegeret ordinationsretten til diætisten, som varetager vurdering og ordination.

En ordination er gyldig i seks måneder, fra den er blevet udstedt. Hvis du stadig har brug for ernæringsdrikke derefter, skal din læge (eller diætist) på ny ordinere en grøn recept.


ERNÆRINGSPRÆPARATER MED TILSKUD

Ernæringspræparater kan opdeles i to hovedgrupper; standardprodukter og specialprodukter. Det er muligt at få tilskud til begge dele. Tilskudsordningen dækker dermed:

  • Standardprodukter

Standardprodukter kan dække de flestes behov. De er derfor beregnet til dig, der ikke har brug for en særlig diæt, men hvor kostindtaget ikke er tilstrækkeligt til at dække din krops behov for næringsstoffer [1].

  • Specialprodukter

Specialprodukterne har en speciel sammensætning, fx ift. typen af fedtstof, protein eller saltindhold[1]. De er derfor beregnet til dig, der har brug for en særlig diæt pga. din sygdom – fx pga. en stofskiftesygdom.

Du kan se den fulde liste over, hvilke ernæringspræparater der er tilskudsberettiget her.


HVEM KAN FÅ GRØN RECEPT/TILSKUD?

For at få tilskud til præparaterne, er det ifølge Sundhedsloven §159 et krav, at din læge eller diætist har ordineret det i forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse.

Patientgrupperne, der er berettiget til tilskud, defineret således:

  • Personer med svær sygdom
    • Det gælder fx sygdomme, der medfører, at du ikke kan synke eller optage almindelig kost.
  • Personer med alvorlig svækkelse
    • Hvis du er alvorligt svækket fx pga. svær sygdom, og du derfor ikke er i stand til selv at indtage tilstrækkeligt med kost til at dække din krops behov for næringsstoffer.
    • Det er ikke kun personer, der allerede har tabt sig, der er berettiget til tilskud, men også dem der pga. deres alvorlige sygdom eller svækkelse har en øget risiko for at tabe sig.

KAN SMÅTSPISENDE ÆLDRE FÅ TILSKUD?

Ifølge vejledningen [2] kan småtspisende ældre ikke få tilskud. Hvis du eller din pårørende er i kategorien småtspisende ældre, er det dog vigtigt at huske, at du godt kan være berettiget til tilskud, hvis du udover at være småtspisende også er alvorligt syg eller svækket, fx pga. kroniske sygdomme, og derfor ikke kan indtage nok ernæring.


FORDELENE VED GRØN RECEPT

Med en grøn recept kan du få tilskud, der dækker 60% af udgifterne til medicinske ernæringsdrikke.

De sidste 40%, vurderer man, cirka vil svare til de udgifter, du bruger på almindelig kost. På den måde skal tilskuddet på de 60% dække de merudgifter, du har ved medicinske ernæringsdrikke1.

Hvis du i en længere periode supplerer med medicinsk ernæring – eller helt erstatter måltider – kan det være en fordel at få en grøn recept fra lægen, så du får dækket en del af de penge, du bruger på medicinske ernæringsdrikke.

Du kan ligeledes få råd og vejledning om medicinske ernæringsdrikke og grøn recept på dit apotek.

 

[1] https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2003/72
[2] https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2006/115